Tin tức & Sự kiện
news & event
1 07 / 2005

Mắt Bão chính thức trở thành nhà đăng ký tên miền cấp cao mã Việt Nam

Trong thời đại số, tên miền đồng nghĩa với thương hiệu và là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Tháng 07/2005 vừa qua, Công ty Mắt Bão chính thức trở thành Registrar – nhà đăng ký tên miền cấp cao thuộc Trung tâm quản lý tên miền Việt Nam, góp phần bảo vệ thương hiệu số cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tên miền Việt Nam (thể hiện tính xã hội hoá về Internet trong cộng đồng tại VN) ít phản ánh sức sống thông tin và các dịch vụ trên mạng chưa phong phú, mức độ sử dụng Internet còn hạn chế. Tại nhiều quốc gia, một người sử dụng 2-3 tên miền hoặc nhiều hơn thế. Với các nước phát triển, cứ 100 người dân thì tỷ lệ đăng ký tên miền ccTLD (sử dụng đuôi tên nước, Việt Nam là .vn) là 4-8 người, các nước thuộc khối quốc gia hợp tác và kinh tế phát triển là 2. Trong khi đó, Việt Nam còn rất khiêm tốn với 0,00015. (Số liệu theo báo cáo của Trung tâm Internet Việt Nam)

Việc tiếp cận và tìm hiểu về tên miền .VN còn nhiều hạn chế do doanh nghiệp thiếu thông tin và chưa định rõ tầm quan trọng lâu dài của thương hiệu số. Ngay sau khi nhận quyết định làm registrar, công ty Mắt Bão đưa ra chương trình “Bảo vệ thương hiệu số” từ tháng 08/2005 đến tháng 10/2005 với nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp như:
  • Tư vấn và cung cấp tài liệu miễn phí liên quan đến tên miền Việt Nam.
  • Đăng ký tên miền Việt Nam với chi phí thấp nhất hiện nay (480.000 VND/năm/tên miền)
  • Miễn phí 1 trang thông tin doanh nghiệp và 1 hòm thư điện tử kèm theo tên miền (VD: ten@tenmien.com.vn) cho bất cứ tên miền nào đăng ký trong thời gian này.
Đồng thời, Mắt Bão phối hợp với mạng Thương Hiệu Việt của hội Sở hữu trí tuệ tổ chức buổi giới thiệu về thương hiệu số cho các doanh nghiệp của mạng vào giữa tháng 09/2005.

Nguồn: Hội Tin học TPHCM