Tin tức & Sự kiện
news & event
17 10 / 2008

Mắt Bão tại Hội thảo "Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ứng dụng CNTT phục vụ Hội nhập và Phát triển"

Công nghệ thông tin (CNTT) là một lĩnh vực không thể thiếu trong việc Hội nhập và Phát triển. Việc ứng dụng này sẽ đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình Hội nhập và Phát triển. Làm thế nào để Doanh nghiệp có thể ứng dụng một cách hiệu quả nhất - đó là vấn đề được đặt ra trong Hội thảo Hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc Ứng dụng CNTT vào việc Hội nhập và Phát triển do VCCI tổ chức tại Tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 17/10/2008 vừa qua.
Ông Lê Hải Bình - Giám đốc Công ty Mắt Bão cũng đã đưa ra những luận điểm thực tế trong việc ứng dụng CNTT cho các Doanh nghiệp trong Hội thảo; Ông cũng đã nêu lên một số ứng dụng mà Mắt Bão đã từng trải nghiệm và định hướng sắp tới cho việc Hội nhập và Phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo:

147.JPG

148.JPG

149.JPG

150.JPG