Tin tức & Sự kiện
news & event

Giao lưu Khởi nghiệp tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Hoạt động cộng đồng 2017 chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng Công nghệ thông tin - Viễn thông” được bảo trợ và điều hành bởi Ban điều hành Hệ sinh thái khởi nghiệp ICT TPHCM; hỗ trợ tổ chức bởi Hội Tin học TPHCM (HCA), Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB) và Câu lạc bộ Ươm tạo Doanh nghiệp TP HCM (HIN).
Kết quả hiển thị từ 61-65 (trên 301 mục)
 <  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >