Tin tức & Sự kiện
news & event
5 01 / 2007

Mắt Bão nhận giấy phép OSP viễn thông

Ngày 05/01/2007, Công ty TNHH TMDV Mắt Bão vừa được Bộ Bưu chính viễn thông (BCVT) cấp giấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông (OSP viễn thông).
Với giấy phép này, Mắt Bão được phép triển khai các dịch vụ ứng dụng Internet trong Viễn thông như: dịch vụ Thư điện tử, thư thoại, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), điện thoại Internet (PC-to-PC trong nước và PC-to-Phone chiều quốc tế), dịch vụ chuyển đổi mã, xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng và các dịch vụ viễn thông GTGT khác.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Mắt Bão là công ty thứ 18 được Bộ BCVT cấp giấy phép OSP Viễn thông tại Việt Nam. Mắt Bão cũng là 1 trong 13 nhà đăng ký chính thức tên miền cấp cao mã Việt Nam trực thuộc VNNIC.
 
Năm nay, công ty sẽ tập trung phát triển các dịch vụ GTGT trên Internet, bao gồm: dịch vụ Internet Hosting, dịch vụ về tên miền, hệ thống SMS Gateway và dịch vụ điện thoại Internet.