Tin tức & Sự kiện
news & event
12 11 / 2008

Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Thông tin phục vụ Hội nhập và Phát triển tại tỉnh Đăk Nông

Hòa nhập cùng việc Hội nhập và Phát triển, Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với UBNN tỉnh Đăk Nông, Sở thông tin Và Truyền thông tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ Hội nhập và Phát triển vào ngày 11/11/2008.
Hòa nhịp cùng với Hội thảo, Công ty Mắt Bão cũng đã vinh dự tài trợ và đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm với các Doanh nghiệp có mặt trong Hội thảo.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

153.JPG

154.JPG

155.JPG

156.JPG