Tin tức & Sự kiện
news & event
10 10 / 2014

Kế hoạch thay đổi hệ thống mới của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Từ 14h ngày 10/10/2014 Mắt Bão dừng tiếp nhận các yêu cầu Chuyển đổi Nhà Đăng ký (từ NDK khác đến Mắt Bão và từ Mắt Bão đến các NDK khác), Từ 8h ngày 11/10/2014 Mắt Bão dừng tiếp nhận các yêu cầu đăng ký mới, gia hạn tên miền.
Theo kế hoạch thay đổi hệ thống mới của Trung tâm Internet Việt Nam(VNNIC), Mắt Bão thông báo đến Quý đối tác một số các thay đổi như sau:
 • Từ 14h ngày 10/10/2014 Mắt Bão dừng tiếp nhận các yêu cầu Chuyển đổi Nhà Đăng ký (từ NDK khác đến Mắt Bão và từ Mắt Bão đến các NDK khác).
 • Từ 8h ngày 11/10/2014 Mắt Bão dừng tiếp nhận các yêu cầu đăng ký mới, gia hạn tên miền.
 • Từ 16h ngày 12/10/2014 Mắt Bão tiếp nhận yêu cầu lại như bình thường.
 • Từ 16h ngày 12/10/2014 bắt đầu áp dụng một số thay đổi mới về tên miền Việt Nam như sau:
A. Thay đổi liên quan
 • Chủ thể là cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp ngày tháng năm sinh theo CMND.
 • Thời hạn tối đa cho phép duy trì 1 tên miền là 10 năm.
B.  Yêu cầu chuyển đổi từ NDK khác về Mắt Bão chủ thể cần:
 • Liên hệ NDK cũ yêu cầu NDK cũ cung cấp mã authencode và đồng thuận cho tên miền được chuyển về NDK Mắt Bão
 • Liên hệ NDK Mắt Bão cung cấp mã authencode và bản khai chuyển đổi NDK (ký tên(cá nhân), ký tên, đóng dấu(tổ chức)xác minh của chính chủ thể).
 • Bắt buộc gia hạn tối thiểu 1 năm cho tên miền khi chuyển về.
C.  Yêu cầu chuyển đổi từ Mắt Bão sang NDK khác chủ thể cần:
 • Nộp bản khai Chuyển đổi  NDK(ký tên(cá nhân), ký tên, đóng dấu(tổ chức)xác minh của chính chủ thể).
 • NDK Mắt Bão sẽ cấp mã authencode của tên miền cho chủ thể.
 • Tên miền sẽ không được phép chuyển đến và đi khỏi Mắt Bão trong các trường hợp sau đây:
  • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký.
  • Trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng.
  • Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm, đang bị tạm ngưng hoặc có tranh chấp.
  • Tên miền đang trong trạng thái cấm chuyển đổi NDK.
 
Trân trọng thông báo

Tin tức liên quan